CONTACT US

Book

A TABLE

Our

LOCATION

178B Đường Xuân Diệu

P. Quảng An

Quận Tây Hồ

Thành Phố Hà Nội

Vietnam

Saturday - Thursday 09am - 10pm

​​Friday 01pm - 10pm

Contact

US

Tel: (+84) 096 405 40 41

Hotline (+84) 096 405 40 41

178B Đường Xuân Diệu. Tây Hồ. HANOI